Potrzebuję pomocy

Potrzebujesz wolontariusza?

zobacz szczegóły:

WOLOTNTARIAT DOMOWY

centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl

BRANSOLETKA ŻYCIA

Projekt społeczny DBAJMY O BLISKICH to odpowiedź na potrzeby współczesnych seniorów, osób chorych i ich rodzin, którzy zachowując swoje przyzwyczajenia, sposób życia, chcą się czuć pewnie i mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo i zdrowie. To właśnie okres pandemii, izolacji od NASZYCH BLISKICH pokazał jak ważny jest stały kontakt z Nimi, stały dostęp (24/7) do opieki i wsparcia medycznego. Ale przede wszystkim kontakt i realne spotkania z drugim człowiekiem w osobie WOLONTARIUSZA CARITAS, który z uśmiechem dopomoże w realizacji podstawowych codziennych czynności.
              Sprawdzony zespół ludzi WIELKIEGO serca, który w trudach pandemii niósł i niesie codziennie pomoc: w zakupach spożywczych, wykupie leków w aptece, dostarczaniu ciepłych posiłków, czy też wyjścia na spacer z ulubionym pupilem psem czy kotem. Może być i towarzyszyć również WASZYM BLISKIM, a potencjał i poczucie bezpieczeństwa płynące z użytkowania nowoczesnej technologii da spokój TOBIE i TWOIM BLISKIM.
Projekt DBAJMY O BLISKICH to rezultat owocnej współpracy wielu partnerów gwarantujących najwyższą jakość świadczonej pomocy i wsparcia:

Partner technologiczny: Firma COMARCH i Firma EVITAE
Partner Społeczny: CARITAS POZNAŃ i Fundacja SIGNUM CARITATIS

Zaufaj doświadczeniu, wiedzy i nowoczesnej technologii w działaniu na rzecz i dla drugiego człowieka, DBAJMY O BLISKICH !!!

Bransoletka życia

Pomoc w nagłych sytuacjach, monitoring pacjenta poza środowiskiem szpitalnym czy rozmowa z ratownikiem medycznym to możliwości, które stwarza Bransoletka Życia. Urządzenie w połączeniu z usługą monitoringu świadczoną przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24 zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz ich bliskich.
Prosty   i   intuicyjny   układ   przycisków   umożliwia   natychmiastowe   skontaktowanie się z profesjonalnym personelem medycznym. Ratownicy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy w Systemie Ratownictwa Medycznego, schematom postępowania zaimplementowanym w systemie Comarch e-Care oraz   rozmowach   przeprowadzonych z pacjentami, diagnozują problem, wskazują pacjentowi drogi do jego rozwiązania, a w razie konieczności wzywają pogotowie ratunkowe. Czujnik lokalizacji wbudowany w urządzenie pozwala na wysłanie zespołu ratunkowego w miejsce, w którym znajduje się pacjent.
Prezentujemy Państwu rozwiązanie umożliwiające:
  • Kontakt z Wolontariuszem, osobą bliską lub kontakt z ratownikami medycznymi z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24
  • uzyskanie rzetelnej informacji w związku ze zgłaszanym problemem medycznym
  • natychmiastowe wezwanie pomocy przez użytkownika, w przypadku złego samopoczucia
  • uzyskanie informacji o stanie zdrowia osoby bliskiej poprzez aplikację mobilną – w przypadku gdy Opiekunem jest osoba bliska a nie Wolontariusz

Przycisk SOS, pomiar tętna, możliwość komunikacji głosowej… To tylko niektóre z funkcjonalności bransoletki życia.

Dowiedz się więcej

Bransoletka Życia może być połączona z aplikacją mobilną.

Dowiedz się więcej

Usługa teleopieki – Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24.

Dowiedz się więcej

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.