Potrzebuję pomocy

Potrzebujesz wolontariusza?

zobacz szczegóły:

WOLOTNTARIAT DOMOWY

centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna  pozwala na zdalne monitorowanie parametrów podopiecznego przesyłanych przez Bransoletkę Życia. Aplikacja jest dostępna w GooglePlay (system Android) oraz AppStore (system iOS) i może zostać skonfigurowana w językach polskim, angielskim (Android oraz iOS) oraz włoskim (tylko Android).
Aplikacja jest przeznaczona dla Rodziny lub innych osób bliskich. Nie jest przeznaczona dla Wolontariuszy biorących udział w programie Dbajmy o Bliskich.

 

LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI

 • Logowanie jest możliwe poprzez podanie kodu PIN, który jest weryfikowany każdorazowo przy uruchomieniu aplikacji – co chroni dostęp dla osób niepowołanych

DODAWANIE PODOPIECZNYCH

 • Do systemu jest możliwe wprowadzanie imienia i nazwiska podopiecznego, numerów telefonów (opaski oraz numerów alarmowych) oraz numeru IMEI Dane podopiecznego oraz numery telefonów mogą być edytowane przez głównego opiekuna– Rodzinę
 • przypisanie numerów telefonów alarmowych do przycisków na opasce
 • w założeniu programu Wolontariusz nie ma dostępu do danych podopiecznych poprzez aplikację mobilną – kontakt jest możliwy tylko poprzez komunikację dwustronną w przypadku dopisania numeru Wolontariusza do przycisku opaski.

MONITORING PODOPIECZNYCH W APLIKACJI MOBILNEJ

 • wyświetlanie alertów i notyfikacji (PUSH notyfikacje pojawiające się na ekranie telefonu)
 • wyświetlenie aktualnych danych dotyczących podopiecznego:
  • stanu baterii Bransoletki
  • status opaski (założona, zdjęta, wyłączona)
  • tętno – funkcja monitorująca tętno jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i rekreacyjnych. Nie powinna być stosowana do diagnozy chorób i innych schorzeń ani do leczenia/ łagodzenia ich objawów i zapobiegania im
  • liczba przebytych kroków
  • wyświetlanie lokalizacji Bransoletki
 • wyświetlanie danych dotyczących tętna i liczby kroków z ostatniego miesiąca w postaci wykresów
 • możliwość nawiązania połączenia głosowego z Bransoletką

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.