Potrzebuję pomocy

Potrzebujesz wolontariusza?

zobacz szczegóły:

WOLOTNTARIAT DOMOWY

centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl

Funkcjonalności bransoletki życia

PRZYCISK SOS

Wciśnięcie przycisku SOS w Bransoletce umożliwia podopiecznemu natychmiastowe zaalarmowanie o wystąpieniu potencjalnie niebezpiecznej sytuacji i o konieczności podjęcia natychmiastowych działań. Zwiększa to poczucie komfortu i bezpieczeństwa podopiecznego oraz skraca czas reakcji na zdarzenie i udzielenie pomocy.

DWUSTRONNA KOMUNIKACJA GŁOSOWA

Dodatkową i bardzo ważną funkcją Bransoletki jest możliwość wykonywania połączeń głosowych (GSM) z Wolontariuszem ( lub osobą bliską) i pomocą techniczną. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu karty SIM. Kontakt telefoniczny może być zainicjowany przez obie strony, a jedynym warunkiem jest zasięg sieci komórkowej  i opłacony abonament, który oferujemy w proponowanym 12 miesięcznym programie społecznym Dbajmy o Bliskich.

PRZYCISK FUNKCYJNY

Istnieje     możliwość     przypisania    do    jednego z przycisków funkcyjnych dedykowanego numeru telefonu, na którym ma dzwonić opaska, np. numeru osoby bliskiej lub Wolontariusz. Przy takiej konfiguracji senior naciskając przycisk SOS skontaktuje się z Centrum Teleopieki. Po wykorzystaniu przycisku funkcyjnego nr 2 dodzwoni się pod przypisany numer  Wolontariusza lub osoby bliskiej. W czasie trwania projektu numer ten może zostać zmieniony.

JĘZYK

Bransoletki mogą generować komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim.

LOKALIZACJA

Dzięki wbudowanemu modułowi GPS, Bransoletka regularnie wysyła informacje o swojej lokalizacji. Funkcjonalność ta pozwala na określenie miejsca pobytu podopiecznego i jest bardzo ważna w sytuacjach krytycznych, kiedy nie ma kontaktu z bezpośrednim użytkownikiem opaski – umożliwia jego znalezienie i udzielenie niezbędnej Domyślnie lokalizacja podopiecznego jest określana co piętnaście minut, częstotliwość ta jest jednak konfigurowalna. Zwiększenie częstotliwości lokalizowania może skrócić czas pracy urządzenia na baterii.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Moduł GPS pozwala  ustawić dla podopiecznego strefę bezpieczeństwa. Określić możliwości poruszania się w określonej odległości np. od miejsca zamieszkania.  Przekroczenie ustawionej strefy wzbudza alert w aplikacji mobilnej. To udogodnienie jest szczególnie pomocne w sytuacjach gdy podopieczni mają np. problem z orientacją w terenie.

POMIAR TĘTNA

Bransoletka wysyła również informacje o wysokości aktualnego tętna użytkownika opaski. Funkcja ta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i rekreacyjnych. Nie powinna być stosowana do diagnozy chorób i innych schorzeń ani do leczenia/łagodzenia ich objawów i zapobiegania im. Jednocześnie w aplikacji mobilnej możemy zaobserwować sytuacje , gdy zostaną przekroczone graniczne normy tętna podane w wywiadzie medycznym.

POMIAR LICZBY KROKÓW

Bransoletka ma także wbudowany krokomierz, którego wskazania dają dodatkową, cenną informację o aktywności podopiecznego. Wykorzystanie wskazań krokomierza może pomóc w ustalaniu dziennych celów aktywności podopiecznego i w ten sposób mobilizować go do odpowiedniej ilości ruchu.  Pozwala ocenić także sam fakt przemieszczania się podopiecznego.

BUDOWA

Urządzenie jest wodoodporne i można je moczyć (np. podczas kąpieli). Posiada klasę odporności IP 65. Taki stopień ochrony pozwala na pełną ochronę pyłoszczelną oraz ochronę przed strugą wody o intensywności 12,5 l/min laną z każdej strony. Przy domyślnych ustawieniach, pełne naładowanie baterii pozwala na 36 godzin pracy urządzenia. Pełny cykl ładowania trwa do czterech godzin. Urządzenie jest dostarczane w zestawie z ładowarką ze złączem magnetycznym.

CERTYFIKATY

CE – wyrób spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej
RohS – zgodność z wymaganiami unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous Substances z 27 stycznia 2003 roku, której celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych

WARUNKI UŻYTKOWANIA

  • temperatura otoczenia: –20 – 40°C
  • wilgotność względna: <80%
  • zakres ciśnienia: 860 – 1060 hPa

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.